Apartamenty Wyzwolenia w Olsztynie to inwestycja w Twoją przyszłość | Spółka Euro-build - Polityka prywatności

1. CEL POLITYKI

EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), świadoma wagi kwestii związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ich ochrony deklaruje zamiar podejmowania wszelkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów użytkowników związanych z bezpieczeństwem danych.

W celu poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.apartamenty-wyzwolenia.pl i zapewnienia zgodności naszych działań z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument - Politykę prywatności w serwisie internetowym www.apartamenty-wyzwolenia.pl.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator - EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z serwisu przez Użytkownika.

 

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem serwisu przetwarzamy w następującym celu:

 1. udzielenia wnioskowanej informacji w formularzu kontaktowym,
 2. świadczenia obsługi klienta i usług dostępnych dla Użytkowników posiadających konto w serwisie,
 3. marketingowym (za zgodą użytkownika)
 4. administrowania serwisem, w tym w celu analitycznym i statystycznym.

Przetwarzanie danych osobowych może następować:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit.b RODO). Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności przez EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), w ramach realizacji umów zawartych z klientami i kontrahentami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy.
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) Jako podmiot zajmujący się działalnością deweloperską podlegamy obowiązkom prawnym w zakresie zapewnienia usług i ich jakości i zgodności z przepisami i normami.
 • na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) Pani/Pana obsługa wiąże się z koniecznością przetwarzania danych.Jeśli np. nie jest Pan/Pani naszym klientem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu usług oferowanych przez EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202) i podmioty z nami związane w oparciu o Pani/Pana zgodę. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W razie zaistnienia potrzeby, będziemy przetwarzać dane osobowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych. Dotyczy to przypadków konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, badania satysfakcji klientów, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług a także w celach technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

 

4. PLIKI COOKIES

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich działalności w sieci Internet. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis może wykorzystywać następujące pliki Cookies:

 1. pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. pliki umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zwykle stosowane przez użytkowników oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies (np. blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania użytkownika.

Ograniczenie stosowania plików Cookies przez użytkownika może wpłynąć na niektóre funcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

 

5. FORMULARZE KONTAKTOWE

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, odnotowywane jest imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, które służą do przekazania informacji zwrotnej. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym.

 

6. KONTO W SERWISIE

W przypadku założenia konta w serwisie będziemy używać Pani/Pana dane osobowe do prowadzenia Pani/Pana konta oraz w celu świadczenia spersonalizowanych usług na stronie www.apartamenty-wyzwolenia.pl.

Udostępnimy Pani/Panu historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Pani/Panu też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach.

Aby móc przedstawiać interesujące dla Pani/Pana rekomendacje produktów EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszej stronie internetowej oraz przeglądanych produktów, na temat Pani/Pana historii zamówień oraz recenzji produktów, a także dane, które nam Pani/Pan przekaże poprzez swoje konto.

 

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Zebrane przez serwis logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem (np. przez generowanie statystyk, niezawierających cech identyfikujących użytkowników serwisu, dostosowanie zawartości strony internetowej www.apartamenty-wyzwolenia.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu, utrzymanie sesji).

 

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

9. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu obsługi Pani/Pana, w celu wykonania ciążącego na EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), obowiązku prawnego lub realizacji umowy o współpracy z takim podmiotem, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Odbiorcami danych mogą być przede wszystkim firmy księgowe, instytucje finansowe, banki, podwykonawcy, kontrahenci, podmioty świadczące usługi handlowe, kredytowe, architektoniczne, budowlane, marketingowe i IT na rzecz EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), kancelarie prawna. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202), umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez EURO-BUILD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-241 Gdańsk ul. Aleja Grunwaldzka 56/202).

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej umowy, ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Pani/Pana lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

11. DANE KONTAKTOWE

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@apartamenty-wyzwolenia.pl

 

12. OCHRONA DANYCH

Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

 

13. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie aktualnej polityki prywatności na tej podstronie.

Nasze inwestycje